eve Sleep 10-års madrassgaranti

Vi er stolte av å tilby en 10 års garanti på våre madrasser siden den oppfyller de høyeste standarder for bruk i hjemmet. Vær oppmerksom på at denne garantien er gratis og gjelder i tillegg til rettighetene gitt til deg via lovgivningen.

Vår 10 års madrass-garanti er styrt av og underlagt vilkårene og betingelsene som er angitt nedenfor.

Så ... hva dekker garantien?

Denne garantien dekker følgende defekter i materialer og utførelse for en eve madrass som til enhver tid bare har vært i normal bruk i hjemmet og har blitt behandlet ifølge vår eve side for vanlig spørsmål:

 • Forringelse som fører til at madrassen har synlig bulker eller fordypninger større enn 2,5 cm, forutsatt at bulken eller fordypningen ikke er resultat av feilaktig bruke eller ikke støttende fundamenter som beskrevet på eves Vanlige spørsmål-side.
 • Enhver fysisk feil i madrassen som forårsaker at skummaterialet splittes eller sprekker, forutsatt at madrassen ikke er blitt behandlet på feil måte.
 • Når det gjelder kun madrasstrekket; en hvilken som helst produksjonsfeil i glidelåsmontasje eller stoffet i madrasstrekket.Som nevnt nedenfor, en feil i forbindelse med madrasstrekket alene vil ikke gi deg rett til en erstatningsinnermadrass, bare selve trekket.

Ta vare på en kopi av ordrebekreftelsen som kjøpsbevis. Du trenger denne for å fremføre et krav, uten denne forbeholder vi oss retten til å avvise ethvert krav under denne garantien. Vær også oppmerksom på at garantien gjelder kun for den opprinnelige kjøperen og overførbar ved videresalg.

Og … hva dekkes ikke av garantien?

Hvis det ikke faller inn under en av kategoriene ovenfor i «Så ... hva dekker garantien?» -delen, da er den ikke dekket av garantien. Som eksempel på hva som ikke er dekket, kan du se følgende liste (selv om det kan være andre ting også som ikke er dekket):

 • En normal økning i mykheten i skummets trykkavlastende materiale som ikke påvirker de trykkavlastende kvalitetene ved madrassen. Dette inkluderer bulker eller fordypning som er mindre enn eller er lik 2,5 cm, som er en naturlig forekomst, på eves vanlige spørsmål-side.
 • Komfortpreferans.
 • Unormal bruk.
 • Bruk annet enn til normal hjemmebruk.
 • Enhver bruk som ikke er i samsvar med føringer gitt på siden for vanlige spørsmål om eve-madrasser.
 • Eksponering for kulde i et tidsrom som fører til at materialene får rifter eller permanente deformasjoner.
 • Mugg, skitt eller lukt som skyldes uforsiktig behandling av madrassen. Detaljert informasjon kan finnes på siden for vanlige spørsmål om eve-madrasser.
 • Ethvert krav gjort på vegne av andre enn den opprinnelige kjøperen.
 • Utskifting av en eve madrass på grunn av defekt trekk. Hvis du kjøper en madrass og bare trekket er defekt (og ikke madrassen), vil vi bare erstatte trekket og ikke hele madrassen.
 • For madrasser hvor en defekt eller endring i madrassen bare er en liten variasjon eller normal forandring som ikke påvirker trykkfordelingsegenskapene, som beskrevet på siden for Vanlige spørsmål om eve-madrasser.
 • Enhver madrass (enten den er produsert av eve eller ikke) solgt av en forhandler som ikke er en autorisert eve-forhandler på kjøpstidspunktet.
 • Enhver madrass som ikke er åpnet innen en måned etter dato for levering.
 • Enhver madrass solgt “som den er”, “reparert”, “overhalt”, “brukt”, “pengene tilbake”, “returnert”, “tidligere eid”, eller lignende ordlyd som indikerer at madrassen ikke er “ny” eller av “førsteklasses kvalitet” eller tidligere har blitt kjøpt av noen andre.
 • Ethvert krav i henhold til denne garantien som ikke er fremmet ved å kontakte kundeservice på hej@sleepeve.no.
 • Ethvert krav mot denne garantien som ikke følger prosessen for å fremme krav som er skissert i “Hva skal du gjøre hvis du tror du har et krav under garantien?”"

Når starter garantien?

Garantien starter på datoen for levering av madrassen og varer til utløpet av 10 år fra denne datoen.

Hva skal du gjøre hvis du tror du har et krav under garantien?

Hvis du mener det er en feil som er dekket av denne garantien, må du ta kontakt med vår kundetjeneste og de vil:

 • Be deg om å sende inn en kopi av ordrebekreftelsen som kjøpsbevis.
 • Be om en beskrivelse og eventuelle bevis på feilen som du mener er dekket av garantien.
 • Kreve at du leverer fotografier av hele soveoverflaten av madrassen og eventuelle synlige feil. Unnlatelse av å sende fotografier av mangelen kan medføre at erstatnings blir forsinket eller madrassen ikke blir erstattet.

Basert på avgitte bevis, vil vårt kundeserviceteam avgjøre om eve vil dekke returfraktkostnader og eventuell tilknyttet testing som kan inkludere å sende en tekniker til der madrassen er. Hvis eve ikke dekker disse kostnadene, og du dekker dem selv, vil eve i tilfelle et vellykket krav, refundere enhver rimelige kostnad ved returfrakt og eventuell tilknyttet testing pådratt av deg (med forbehold om at du gir tilstrekkelig bevis for slike kostnader er korrekt pådratt).

Vi vil da ordne transport for din defekte madrass eller hvis det er snakk om et erstatningstrekk avtale ordne med levering av et erstatningstrekk til deg.

Hva vi gjør når vi får alt dette fra deg?

Ethvert bevis vi mottar vedrørende et potensialt garantikrav, herunder madrassen selv i noen tilfeller, vil bli kryssundersøkt og evaluert av eve.Når vi har mottatt bevisene vi trenger for å gjøre dette, vil vi avgjøre etter vårt eget, rimelige skjønn om kravet er dekket av garantien.

Hvis vi mener at kravet er dekket av garantien, vil vi:

 • (etter eget skjønn) enten reparere den defekte madrassen på vår kostnad eller erstatte det med den samme eller en tilsvarende madrass på vår kostnad;
 • kompenserer deg alle rimelige kostnader ved returen og enhver tilknyttet testing iverksatt av deg (under forutsetning av at det fremlegges tilstrekkelig bevis for at slike omkostninger er korrekt påløpt); og
 • sende reparert eller erstattet madrass tilbake til deg på vår kostnad – vær oppmerksom på at levering av erstattet eller reparert madrass kun er tilgjengelig for det landet hvor den opprinnelige bestillingen ble levert.
 • Hvis vi mener at kravet ikke dekkes av garantien, vil vi spørre deg om du vil at vi skal returnere madrassen til deg (på din kostnad) eller kast madrassen (på vår kostnad). Hvis vi ikke hører fra deg innen 30 dager etter en slik underretning vil vi avhende madrassen (på vår kostnad).

  Hva om du har et gyldig krav som dekkes av garantien og ønsker en oppgradert madrass?

  Hvis du har et gyldig krav som dekkes av garantien og du ønsker å erstatte en defekt madrass med en dyrere eve-madrass, vær vennlig å sende oss en e-post på hej@sleepeve.no I slike tilfeller vil du bli pålagt å betale differansen mellom den opprinnelige listeprisen på madrassen og listepris for oppgraderingsmadrassen på tidspunktet for oppgraderingen.

  Vær oppmerksom på at levering av erstattet eller reparert madrass kun er tilgjengelig for det landet hvor den opprinnelige bestillingen ble levert.

  Hvilken garantien gjelder for en erstattet, reparert eller oppgradert madrass?

  Enhver erstattet eller reparert madrass du mottar etter et vellykket krav under denne garantien er underlagt den samme begrensede madrassgarantien som den opprinnelige madrassen og beholder den opprinnelige garantiperioden – dvs. 10 år fra datoen for levering av den opprinnelige madrassen.Hvis du for eksempel får en erstatningsmadrass eller en reparert madrass som er av samme stil og pris som den opprinnelige madrassen, vil garantitiden for erstatningsmadrassen eller den reparerte madrassen starte fra datoen for levering av den originale madrassen.

  Hva om jeg bare vil ha en refusjon?

  Denne garantien gir deg ikke rett til å motta refusjon.Garantien dekker bare trekkutskiftninger, reparasjoner og oppgraderinger som følge av vellykkede garantikrav.

  Hvem opererer denne garantien, og hvor skal du sende madrassen og andre ting du har fremmet krav på i følge garantien?

  Garantien er operert av:

  eve Sleep Limited, North Yard 2, Interchange Atrium, The Stables Market, Chalk Farm Rd, Camden, London, NW1 8AH.

  Ta kontakt med vår kundeservice på hello@evemattress.co.uk for å starte et garantikrav. Vi kan ikke ta i betraktning eventuelle andre kanaler for gyldige garantikrav. Kundeservice vil arrangere avhenting for kunden på et sted etter kundens valg i landet som den opprinnelige bestillingen ble levert.

Eve 3 års putegaranti

Vi er stolte av å tilby en 3 års garanti på våre pute siden den oppfyller de høyeste standarder for bruk i hjemmet. Vær oppmerksom på at denne garantien er gratis og gjelder i tillegg til rettighetene gitt til deg via lovgivningen. Våre 3 års putegaranti er styrt av og underlagt vilkårene og betingelsene som er angitt nedenfor.

Så ... hva dekker garantien?

  Denne garantien dekker følgende defekter i materialer og utførelse for en eve pute som til enhver tid bare har vært i normal bruk i hjemmet. Forringelse som fører til at puten for å har en synlig bulker eller fordypninger større enn 2 cm. Enhver fysisk feil i puten som forårsaker at skummaterialet splittes eller sprekker, forutsatt at puten ikke er blitt behandlet på feil måte. Når det gjelder kun trekket; en hvilken som helst produksjonsfeil i glidelåsmontasje eller stoffet i trekket. Som nevnt nedenfor, en feil i forbindelse med trekket alene vil ikke gi deg rett til en erstatningsinnerpute, bare selve trekket. Ta vare på en kopi av ordrebekreftelsen som kjøpsbevis. Du trenger denne for å fremføre et krav, uten denne forbeholder vi oss retten til å avvise ethvert krav under denne garantien. Vær også oppmerksom på at garantien gjelder kun for den opprinnelige kjøperen og overførbar ved videresalg.

Og ... hva dekkes ikke av garantien?

Hvis det ikke faller inn under en av kategoriene ovenfor i «Så ... hva dekker garantien?» -delen, da er den ikke dekket av garantien. Som eksempel på hva som ikke er dekket, kan du se følgende liste (selv om det kan være andre ting også som ikke er dekket): En normal økning i mykheten i skummets trykkavlastende materiale som ikke påvirker de trykkavlastende kvalitetene ved puten. Dette omfatter bulker eller fordypninger som er mindre enn eller lik 2 cm, som er en naturlig forekomst. Normal økning i oppmykning og setting av materialer, eller hvilken som helst annen normal slitasje Komfortpreferanse. Unormal bruk. Bruk annet enn til normal hjemmebruk. Fysiske påkjenninger eller skader på puten som forårsaker defekter som brenning, kutt, rifter, væskeskader eller flekker. Eksponering for kulde i et tidsrom som fører til at materialene får rifter eller permanente deformasjoner. Mugg, skitt eller lukt som skyldes uforsiktig behandling av puten. Ethvert krav gjort på vegne av andre enn den opprinnelige kjøperen. Utskifting av en pute på grunn av defekt trekk. Hvis du kjøper en pute og bare trekket er defekt (og ikke puten), vil vi bare erstatte trekket og ikke hele puten. For puter hvor en defekt eller endring i puten bare en liten variasjon eller normal forandring som ikke påvirker trykkfordelingsegenskapene. Enhver pute (enten den er produsert av eve eller ikke) solgt av en forhandler som ikke er en autorisert eve-forhandler på kjøpstidspunktet. Enhver pute solgt “som den er”, “reparert”, “overhalt”, “brukt”, “pengene tilbake”, “returnert”, “tidligere eid”, eller lignende ordlyd som indikerer at puten ikke er “ny” eller av “førsteklasses kvalitet” eller tidligere har blitt kjøpt av noen andre. Ethvert krav mot denne garantien som ikke er fremmet ved å kontakte kundeservice på hej@sleepeve.no Ethvert krav mot denne garantien som ikke følger prosessen for å fremme krav som er skissert i “Hva skal du gjøre hvis du tror du har et krav under garantien?”

Når starter garantien?

Garantien starter på datoen for levering av puten og varer til utløpet av 3 år fra denne datoen.

Hva skal du gjøre hvis du tror du har et krav under garantien?

Hvis du mener det er en feil som er dekket av denne garantien, må du ta kontakt med vår kundetjeneste og de vil: Be deg om å sende inn en kopi av ordrebekreftelsen som kjøpsbevis Be om en beskrivelse og eventuelle bevis på feilen som du mener er dekket av garantien. Krever at du leverer fotografier av hele soveoverflaten av puten og eventuelle synlige feil. Unnlatelse av å sende fotografier av mangelen kan medføre at erstatnings blir forsinket eller puten ikke blir erstattet. Basert på avgitte bevis, vil vårt kundeserviceteam avgjøre om eve vil dekke returfraktkostnader og eventuell tilknyttet testing. Hvis eve ikke dekker disse kostnadene, og du dekker dem selv, vil eve i tilfelle et vellykket krav, refundere enhver eventuell rimelige kostnader ved returfrakt og eventuell tilknyttet testing pådratt av deg (med forbehold om at du gir tilstrekkelig bevis for slike kostnader er korrekt pådratt). Vi vil da ordne transport for din defekte pute eller hvis det er snakk om et erstatningstrekk avtale ordne med levering av et erstatningstrekk til deg.

Hva vi gjør når vi får alt dette fra deg?

Ethvert bevis vi mottar vedrørende et potensialt garantikrav, herunder puten selv i noen tilfeller, vil bli kryssundersøkt og evaluert av eve. Når vi har mottatt bevisene vi trenger for å gjøre dette, vil vi avgjøre etter vårt eget, rimelige skjønn om kravet er dekket av garantien. Hvis vi mener at kravet er dekket av garantien, vil vi: (etter eget skjønn) enten reparere den defekte puten på vår kostnad eller erstatte det med den samme eller en tilsvarende pute på vår kostnad; kompenserer deg eller alle rimelige kostnader ved returen og enhver tilknyttet testing iverksatt av deg (under forutsetning av at det fremlegges tilstrekkelig bevis for at slike omkostninger er korrekt påløpt); og sende reparert eller erstattet pute tilbake til deg på vår kostnad – vær oppmerksom på at levering av erstattet eller reparert pute kun er tilgjengelig for det landet hvor den opprinnelige bestillingen ble levert. Hvis vi mener at kravet ikke dekkes av garantien, vil vi spørre deg om du vil at vi skal returnere puten til deg (på din kostnad) eller kast puten (på vår kostnad). Hvis vi ikke hører fra deg innen 30 dager etter en slik underretning vil vi avhende pute (på vår kostnad).

Hvilken garantien gjelder for en erstattet eller reparert pute?

Enhver erstattet eller reparert pute du mottar etter en vellykket krav under denne garantien er underlagt den samme begrensede putegarantien som den opprinnelige puten og beholder den opprinnelige garantiperioden – dvs. 3 år fra datoen for levering av den opprinnelige puten. Hvis du for eksempel får en erstatningspute eller en reparert pute som er av samme stil og pris som den opprinnelige puten, vil garantitiden for erstatningsputen eller den reparerte puten starte fra datoen for levering av den originale puten.

Hvem opererer denne garantien, og hvor skal du sende puten og andre ting du har fremmet kreve på i følge garantien?

Garantien er operert av: Eve Sleep Limited, North Yard 2, Interchange Atrium, The Stables Market, Chalk Farm Rd, Camden, London, NW1 8AH. Ta kontakt med vår kundeservice på hej@sleepeve.no for å starte et garantikrav. Vi kan ikke ta i betraktning eventuelle andre kanaler for gyldige garantikrav. Kundeservice vil arrangere avhenting for kunden på et sted etter kundens valg i landet som den opprinnelige bestillingen ble levert.

Eve sengetøy 2 års garanti

Vi er stolte over å tilby en 2 års garanti på sengetøyet vårt, da det oppfyller de høyeste standarder for hjemmebruk. Vær oppmerksom på at denne garantien er gitt gratis, og er i tillegg til de rettighetene du er gitt av loven. Vår 2 års sengetøygaranti er underlagt og styrt av vilkårene som er angitt nedenfor.

Så ... hva dekker garantien?

  Denne garantien dekker defekter i materialet som kommer av normalt bruk av sengetøyet i hjemmet. Vennligst behold en kopi av bestillingsbekreftelsen som bevis på kjøp. Du trenger denne for å utføre et krav, uten denne forbeholder vi oss retten til å avvise ethvert krav i henhold til denne garantien. Vær også oppmerksom på at garantien kan kun brukes av den opprinnelige kjøperen og ikke kan overføres ved videresalg.

Og ... hva dekker garantien ikke?

  Faller det ikke inn i en av kategoriene ovenfor "Så ... hva dekker garantien?", er den dessverre ikke dekket av garantien. Her er noen eksempler på hva som ikke er dekket av garantien, se følgende liste (det kan også være andre ting som ikke er dekket): Slitasje på materialene som kommer av vanlig bruk Komfort preferanse. Unormalt bruk. Annet bruk enn vanlig husholdningsbruk. Fysisk misbruk eller skade på sengetøyet som forårsaker forbrenninger, kutt, revning, flekker eller væskeskader. Eksponering for høy temperatur i en periode som forårsaker at materialene revner eller mister sin form. Mugg, skitt eller lukt som følge av dårlig produktbehandling. Eventuelle krav som er gjort på vegne av andre enn den opprinnelige kjøperen. Et hvilket som helst sengetøy (enten produsert av eve eller ikke) som er solgt av en forhandler som ikke er en autorisert eve forhandler, da salget ble utført. Alt sengetøy som er solgt "som det er", "forhåndsbehandlet", "fornyet", "brukt", "komfort returnering, "returnert", "tidligere eid" eller en annen lignende formulering som indikerer at sengetøy ikke er "nytt" eller av "første kvalitet", eller har tidligere blitt kjøpt av noen andre. Eventuelt krav mot denne garantien som ikke er gjort ved å kontakte kundeservice på hej@sleepeve.no. Eventuelle krav som ikke følger prosessen for krav som er beskrevet i "Hva skal du gjøre hvis du tror du har krav under garantien?"

Når starter garantien?

Garantien starter den datoen sengetøyet ditt blir levert og varer i 2 år fra den datoen.

Hva skal du gjøre hvis du tror du har krav under garantien?

Hvis du mener at det er en feil som dekkes av denne garantien, bør du kontakte vår kundeservice, og de vil: Be deg om å sende inn en kopi av bestillingsbekreftelsen som bevis på kjøp. Be om en beskrivelse og eventuelle bevis på feilen som du mener er dekket av garantien. Krever at du leverer fotografier av hele sengetøyets overflate og eventuelle synlige feil. Hvis du ikke sender bilder av feilen, kan det føre til at en forsinket erstatning eller at du ikke vil motta en erstatning. Basert på bevisene som er gitt, vil kundeservice teamet avgjøre om eve vil dekke returforsendelses kostnader og eventuell tilhørende testing. Hvis eve ikke dekker disse kostnadene, vil du måtte betale disse selv, men skulle kravet gå gjennom vil eve refundere eventuelle kostnader som returforsendelse og eventuell tilhørende testing som er blitt betalt av deg (med forbehold om at du gir tilstrekkelig bevis for at du har betalt kostnadene for dette). Vi vil ordne en tid for å hente ditt defekte sengetøy, men skulle det være snakk om et erstatningskrav vil vi arrangere levering av erstatnings sengetøyet til deg.

Hva vi gjør når vi har fått alt dette fra deg?

Eventuelle bevis vi mottar angående den mulige garantikravet, inkludert sengetøyet i seg selv, vil i noen tilfeller bli dobbeltsjekket og evaluert av eve. Når vi har mottatt bevisene, vil vi avgjøre om kravet ditt vil bli dekket av garantien eller ikke. Hvis vi avgjør at kravet ditt er dekket av garantien, vil vi: erstatte det defekte sengetøyet med det samme eller et lignende sengetøy uten ekstra kostnader; refundere deg eventuelle kostnader som returforsendelse og eventuell tilhørende testing som du har blitt pådratt (underlagt at du har gir tilstrekkelig bevis for at slike kostnader har blir pådratt deg); og sende det erstattede sengetøyet til deg gratis - vær oppmerksom på at levering av det erstattet sengetøy kun er tilgjengelig til landet som den originale bestillingen ble levert. Skulle vi fastslå at kravet ditt ikke er dekket av garantien, vil vi spørre deg om du vil at vi skal returnere sengetøyet til deg (du vil pådra deg kostnadene) eller avhende sengetøyet (vi vil pådra oss kostnadene). Hvis vi ikke hører fra deg innen 30 dager vil vi avhende sengetøyet.

Hva om du har et gyldig krav under garantien, og du vil ha oppgraderte sengetøy?

Hvis dine sengetøy er dekket av garantien, og du vil erstatte den med dyrere eve-sengetøy, vennligst send oss ​​en e-post på hej@sleepeve.no. Du må betale forskjellen mellom den opprinnelige kjøpesummen på sengetøyet og oppgraderingssengetøyet.

Hvilken garanti gjelder for erstattet eller reparert sengetøy?

Det eventuelle sengetøy som du mottar som en erstatning for ditt gamle etter et vellykket krav i henhold til garantien, er underlagt samme begrensede garanti som det originale sengetøyet. Det vil si at det nye sengetøyet beholder den opprinnelige garantiperioden, dvs. 2 år fra datoen for levering av det opprinnelige sengetøyet.

Hvem driver denne garantien og hvor skal du sende sengetøyet og andre elementer du må gi for å registrere et garantikrav?

Garantien drives av: Eve Sleep Limited på North Yard 2, Interchange Atrium, Stables Market, Chalk Farm Rd, Camden, London, NW1 8AH. Den eneste godkjente måten og starte et garantikrav på er å ta kontakt med kundeservice på hello@evemattress.co.uk. Kundeservice vil arrangere en henting av produktet til kunden på et sted av kundens valg, i landet som den originale bestillingen ble levert til.

eve madrassbeskytter 2 års garanti

Vi er stolte over å tilby en 2 års garanti på vår madrassbeskytter da den oppfyller de høyeste standarder for hjemmebruk. Vær oppmerksom på at denne garantien er gitt gratis, og er i tillegg til de rettighetene du er gitt av loven. Vår 2 års madrassbeskytter-garanti er underlagt og styrt av vilkårene som er angitt nedenfor.

Så ... hva dekker garantien?

  Denne garantien dekker defekter i madrassbeskytterens materiale, som resultat av normalt hjemmebruk. Vennligst behold en kopi av bestillingsbekreftelsen som bevis på kjøp. Du trenger denne for å utføre et krav, uten denne forbeholder vi oss retten til å avvise ethvert krav i henhold til denne garantien. Vær også oppmerksom på at garantien kan kun brukes av den opprinnelige kjøperen og ikke kan overføres ved videresalg.

Og ... hva dekker garantien ikke?

Faller det ikke inn i en av kategoriene ovenfor "Så ... hva dekker garantien?", er den dessverre ikke dekket av garantien. Her er noen eksempler på hva som ikke er dekket av garantien, se følgende liste (det også kan være andre ting som ikke er dekket): Slitasje på materialene som kommer av vanlig bruk Komfort preferanse. Unormalt bruk. Annet bruk enn vanlig husholdningsbruk. Fysisk misbruk eller skade på madrassbeskytteren som forårsaker forbrenninger, kutt, sprekker, flekker eller væskeskader. Eksponering for høy temperatur i en periode som forårsaker at materialene revner eller mister sin form. Mugg, skitt eller lukt som følge av dårlig produktbehandling. Eventuelle krav som er gjort på vegne av andre enn den opprinnelige kjøperen. En hvilken som helst madrassbeskytter (enten produsert av eve eller ikke) som er solgt av en forhandler som ikke er en autorisert eve forhandler, da salget ble utført. Alle madrassbeskyttere som er solgt "som de er", "forhåndsbehandlet", "fornyet", "brukt", "komfort returnering, "returnert", "tidligere eid" eller en annen lignende formulering som indikerer at madrassbeskytteren ikke er "ny" eller av "første kvalitet", eller har tidligere blitt kjøpt av noen andre. Eventuelt krav mot denne garantien som ikke er gjort ved å kontakte kundeservice på hej@sleepeve.no. Eventuelle krav som ikke følger prosessen for krav som er beskrevet i "Hva skal du gjøre hvis du tror du har krav under garantien?

Når starter garantien?

Garantien starter den datoen madrassbeskytteren din blir levert og varer i 2 år fra den datoen.

Hva skal du gjøre hvis du tror du har krav under garantien?

Hvis du mener at det er en feil som dekkes av denne garantien, bør du kontakte vår kundeservice, og de vil: Be deg om å sende inn en kopi av bestillingsbekreftelsen som bevis på kjøp. Be om en beskrivelse og eventuelle bevis på feilen som du mener er dekket av garantien. Krever at du leverer fotografier av madrassbeskytterens overflate og eventuelle synlige feil. Hvis du ikke sender bilder av feilen, kan det føre til at en forsinket erstatning eller at du ikke vil motta en erstatning. Basert på bevisene som er gitt, vil kundeservice teamet avgjøre om eve vil dekke returforsendelses kostnader og eventuell tilhørende testing. Hvis eve ikke dekker disse kostnadene, vil du måtte betale disse selv, men skulle kravet gå gjennom vil eve refundere eventuelle kostnader som returforsendelse og eventuell tilhørende testing som er blitt betalt av deg (med forbehold om at du gir tilstrekkelig bevis for at du har betalt kostnadene for dette). Vi vil ordne en tid for å hente din defekte madrassbeskytter, men skulle det være snakk om et erstatningskrav vil vi arrangere en levering av en erstatnings madrassbeskytter til deg.

Hva vi gjør når vi har fått alt dette fra deg?

Eventuelle bevis vi mottar angående den mulige garantikravet, inkludert madrassbeskytteren i seg selv, vil i noen tilfeller bli dobbeltsjekket og evaluert av eve. Når vi har mottatt bevisene, vil vi avgjøre om kravet ditt vil bli dekket garantien eller ikke. Hvis vi avgjør at kravet ditt er dekket av garantien, vil vi: reparere den defekte madrassbeskytteren eller erstatte den defekte madrassbeskytteren med den samme eller en lignende madrassbeskytter uten ekstra kostnader; refundere deg eventuelle kostnader som returforsendelse og eventuell tilhørende testing som du har blitt pådratt (underlagt at du har gir tilstrekkelig bevis for at slike kostnader har blir pådratt deg); og sende deg en erstatning for madrassbeskytter gratis - vær oppmerksom på at levering av en erstatnings madrassbeskytteren kun er tilgjengelig til landet som den originale bestillingen ble levert. Skulle vi fastslå at kravet ditt ikke er dekket av garantien, vil vi spørre deg om du vil at vi skal returnere madrassbeskytteren til deg (du vil pådra deg kostnadene) eller avhende madrassbeskytteren (vi vil pådra oss kostnadene). Hvis vi ikke hører fra deg innen 30 dager vil vi avhende madrassbeskytteren.

Hvilken garanti gjelder for en erstattet eller reparert madrassbeskytter?

Den eventuelle madrassbeskytteren som du mottar som en erstatning for din gamle etter et vellykket krav i henhold til garantien, er underlagt samme begrensede garanti som den originale madrassbeskytteren. Det vil si at den nye madrassbeskytteren beholder den opprinnelige garantiperioden, dvs. 2 år fra datoen for levering av den opprinnelige madrassbeskytteren.

Hvem driver denne garantien og hvor skal du sende madrassbeskytteren og andre elementer du må gi for å registrere et garantikrav?

Garantien drives av: Eve Sleep Limited på North Yard 2, Interchange Atrium, Stables Market, Chalk Farm Rd, Camden, London, NW1 8AH. Den eneste godkjente måten og starte et garantikrav på er å ta kontakt med kundeservice på hej@sleepeve.no. Kundeservice vil arrangere en henting av produktet til kunden på et sted av kundens valg, i landet som den originale bestillingen ble levert til.

Sengeramme 5 års garanti

Vi er stolte over å tilby en 5 års garanti på vår sengeramme da den oppfyller de høyeste standarder for hjemmebruk. Vær oppmerksom på at denne garantien er gitt gratis, og er i tillegg til de rettighetene du er gitt av loven. Vår 5 års sengeramme-garanti er underlagt og styrt av vilkårene som er angitt nedenfor.

Så ... hva dekker garantien?

  Denne garantien dekker følgende feil i materialer, samt produksjonsfeil. Sengerammen må ha blitt brukt som normalt i hjemmet og behandlet i henhold til vår sengeramme veiledning som er å finne i ofte stilte spørsmål. Garantien dekker: ● Produksjon og arbeids defekter ● Strukturelle defekter inkludert sprekker i timber og løse deler. ● Fabrikk defekter som et resultat av leverings skader, disse må være rapportert innen 2 uker Vennligst behold en kopi av bestillingsbekreftelsen som bevis på kjøp. Du trenger denne for å utføre et krav, uten kjøpsbeviset forbeholder vi oss retten til å avvise ethvert krav i henhold til denne garantien. Vær også oppmerksom på at garantien kan kun brukes av den opprinnelige kjøperen og ikke kan overføres ved videresalg.

Og ... hva dekker garantien ikke?

Faller det ikke inn i en av kategoriene ovenfor "Så ... hva dekker garantien?", er den dessverre ikke dekket av garantien. Her er noen eksempler på hva som ikke er dekket av garantien, se følgende liste (det også kan være andre ting som ikke er dekket): Hvis tømmeret har blitt utsatt for uønsket fuktighet Hvis det er tegn på produktmisbruk, eller bruk utenfor hjemmet. Hvis produktet ikke er riktig vedlikeholdt i samsvar med instruksjoner Hvis produktet er i dårlig tilstand (for eksempel skittent eller skadet av kjæledyr). Vi forbeholder oss retten til å nekte å samle inn og / eller avhende uhygienisk produkter Eventuelle krav som er gjort på vegne av andre enn den opprinnelige kjøperen. En hvilken som helst sengeramme (produsert av eve eller ikke) som er solgt av en forhandler som ikke er en autorisert eve forhandler, da salget ble utført. Formulering som indikerer at sengerammen ikke er "ny" eller av "første kvalitet", eller har tidligere blitt kjøpt av noen andre. Eventuelt krav mot denne garantien som ikke er gjort ved å kontakte kundeservice på hello@evemattress.co.uk. Eventuelle krav som ikke følger prosessen for krav som er beskrevet i "Hva skal du gjøre hvis du tror du har krav under garantien?

Når starter garantien?

Garantien starter den datoen sengerammen din blir levert og varer i 5 år fra den datoen.

Hva skal du gjøre hvis du tror du har krav under garantien?

Hvis du mener at det er en feil som dekkes av denne garantien, bør du kontakte vår kundeservice, og de vil: Be deg om å sende inn en kopi av bestillingsbekreftelsen som bevis på kjøp. Be om en beskrivelse og eventuelle bevis på feilen som du mener er dekket av garantien. Det kreves at du leverer fotografier av sengerammens overflate og eventuelle synlige feil. Hvis du ikke sender bilder av feilen, kan det føre til at en forsinket erstatning eller at du ikke vil motta en erstatning. Basert på bevisene som er gitt, vil kundeservice teamet avgjøre om eve vil dekke returforsendelses kostnader og eventuell tilhørende testing. Hvis eve ikke dekker disse kostnadene, vil du måtte betale disse selv, men skulle kravet gå gjennom vil eve refundere eventuelle kostnader som returforsendelse og eventuell tilhørende testing som er blitt betalt av deg (med forbehold om at du gir tilstrekkelig bevis for at du har betalt disse kostnadene). Vi vil ordne en tid for å hente din defekte sengeramme, men skulle det være snakk om et erstatningskrav vil vi arrangere en levering av en erstatnings sengeramme til deg.

Hva vi gjør når vi har fått alt dette fra deg?

Eventuelle bevis vi mottar angående den mulige garantikravet, inkludert sengerammen i seg selv, vil i noen tilfeller bli dobbeltsjekket og evaluert av eve. Når vi har mottatt bevisene, vil vi avgjøre om kravet ditt vil bli dekket av garantien eller ikke. Hvis vi avgjør at kravet ditt er dekket av garantien, vil vi: reparere den defekte sengerammen eller erstatte den defekte sengerammen med en lik eller lignende sengeramme uten ekstra kostnader; refundere deg eventuelle kostnader som returforsendelse og eventuell tilhørende testing som du har blitt pådratt (underlagt at du har gir tilstrekkelig bevis for at slike kostnader har blir pådratt deg); og sende deg en erstatning for sengerammen gratis - vær oppmerksom på at levering av en erstatnings sengerammen kun er tilgjengelig til landet som den originale bestillingen ble levert. Skulle vi fastslå at kravet ditt ikke er dekket av garantien, vil vi spørre deg om du vil at vi skal returnere sengerammen til deg (du vil pådra deg kostnadene) eller avhende sengerammen (vi vil pådra oss kostnadene). Hvis vi ikke hører fra deg innen 30 dager vil vi avhende sengerammen.

Hva om jeg bare vil bli refundert?

Denne garantien gir deg ikke rett til refusjon. Garantien dekker kun erstatninger på vellykkede garantikrav.

Hvem driver denne garantien og hvor skal du sende sengerammen og andre elementer du må gi for å registrere et garantikrav?

Garantien drives av: Eve Sleep Limited på North Yard 2, Interchange Atrium, Stables Market, Chalk Farm Rd, Camden, London, NW1 8AH. Den eneste godkjente måten og starte et garantikrav på er å ta kontakt med kundeservice på hello@evemattress.co.uk. Kundeservice vil arrangere en henting av produktet til kunden på et sted av kundens valg, i landet som den originale bestillingen ble levert til.