Denne siden (sammen med dokumenter nevnt på den) forteller deg hvilke vilkår og betingelser som gjelder for alle våre leveranser av varer («Varer») oppført på vårt Nettsted www.sleepeve.no(«Vår side») til deg.www.sleepeve.no er eiendelen til eve Sleep Ltd. eve er handelsnavnet for eve Sleep Limited, et selskap registrert i England med organisasjonsnummer 09261636, som har hovedkontor i 128 Albert Street, London, NW1 7NE.

Leveranse

Standard norsk levering av alle eve-produkter er gratis, det er ingen skjulte kostnader i kassa.

Levering av varer vil skjer på adressen som er oppgitt under bestillingsprosessen. Hvis du ønsker å endre leveringsadressen etter at ordren er plassert, kan vi bare endre den før Bestillingen er sendt, og vi kan bare gjøre det over telefon eller via e-post. Levering skjer ved inngangsdøren til eiendommen.

Forutsatt at vi leverer Varene til adressen du har angitt i bestillingen (eller en annen adresse er avtalt skriftlig med oss) så skal Varene anses som levert, og vi vil ikke være ansvarlig overfor deg for manglende levering av Varer. Vi trenger ikke å forsikre oss om at den personen som godtar levering på den adressen du har oppgitt er deg (eller er en person som er autorisert av deg til å motta leveransen av Varene).

Varer blir bare levert av oss eller en tredjepart som er engasjert for å gjennomføre levering på våre vegne til innsiden av dørstokken din. Hvis du ber om at Varer leveres andre steder så skal vi eller enhver tredjepartsleverandør ikke være ansvarlig for eventuelle skader på inventar eller strukturen på bostedet ditt (f.eks. murpuss, murverk) som kan oppstå. En slik handling foretas på din egen risiko.

Av logistiske årsaker forbeholder eve seg retten til å dele opp forsendelser.

Avhenting

Hvis madrassen er levert av oss, men du har ombestemt deg, vil vi hente madrass uten ekstra kostnad, så lenge du informere oss innen prøveperioden er over for det berørte eve-produktet..

Pris

Våre priser er i NOK og inkluderer alle avgifter, i form av rettskraftig VAT-sats på betalingstidspunktet, forutsatt at de Bestilte Produktene vil bli belastet med gjeldende priser på den endelige registreringen av Ordren, det vil si, ved full betaling.

Produktenes salgspris kan endres når som helst av eve. Kunden vil bli belastet prisen oppgitt på Ordren og har lest disse prisene og godtatt belastningen før validering.

Salgsprisene inkluderer fraktkostnader, med mindre annet er angitt. Fraktkostnader kan tilkomme i tillegg til prisen av de kjøpte Produktene, avhengig av hvilke alternativer som er valgt av Kunden, og vil bli vist til Kunden før registreringen av Ordren under begrepet "frakt».

eve forbeholder seg full frihet for tilbudene på Nettstedet, inkludert endring av priser på produkter uten å informere Kunden på forhånd.

Innbetaling

Du kan betale for kjøpet med alle midler som er tilgjengelige på Nettstedet. Kontoen knyttet til din betalingsmåte vil bli belastet ved Bestilling.

Kunden gir eve full rett til å belaste betalingskortet for å betale for hans/hennes Bestilling og at en slik betaling betyr å gi juridisk tilgang til tilstrekkelige midler til å dekke alle kostnader ved hans/hennes Bestilling på Nettstedet. Eve kan ikke holdes ansvarlig for ulovlig bruk av den benyttede betalingsmetoden.

Vi kan ikke holdes ansvarlig for ethvert forsøk på å betale med andre metoder enn de som tilbys på Nettstedet når du handler og spesielt i tilfelle av tap av betaling (sjekk eller kontanter, for eksempel).

eve forbeholder seg retten til å suspendere eller annullere enhver ordre og/eller leveranse, uansett type og grad av gjennomføring ved manglende betaling av eventuelle beløp som skal betales av Kunden eller betalingshendelse.

Levering av eventuelle nye Bestilling kan suspenderes i tilfelle av sen betaling av en tidligere Bestilling, uten hensyn til bestemmelsene i denne avtale.

Alle betalinger vil bli behandlet i en sikret prosess med datakryptering, slik at ingen informasjon gitt av Kunden blir fanget opp av en tredjepart.

Det er opp til kunden å lagre og skrive ut betalingsbekreftelsen dersom han ønsker å beholde bankdetaljer om transaksjonen.

eve beholder fullt eierskap til varer som selges inntil full betaling av full pris for varen inklusive avgifter, skatter og obligatoriske bidrag.

Produkttilgjengelighet

Hvis ett eller flere produkter ikke er tilgjengelige etter bestilling, vil kunden bli varslet via e-post eller telefon. Mengden av Bestillingen vil bli beregnet på nytt og kunden vil bli belastet det nye beløpet, minus de manglende produkter. Hvis Bestillingen er helt utilgjengelig, vil kunden bli varslet via e-post eller telefon og transaksjonen vil ikke bli belastet (eller den vil bli refundert). Ved utilgjengelighet av Produkter før eller etter Bestilling, kan eve ikke holdes ansvarlig for noe tap påført kunden, og heller ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader.

Produktgaranti

Please refer to our product warranty https://www.sleepeve.no/warranty

Returer, refusjoner og bytting

De fleste av våre produkter har en prøveperiode.

Madrass: 100 dager

Pute, laken, dyne: 30 dager

Vennligst referer til de individuelle produktvilkårene for mer informasjon.

Vær oppmerksom på at for kunder utenfor Norge, gjelder fortsatt prøveperioden, men gratis avhenting/retur gjelder ikke.

Immaterielle rettigheter

Alle elementer som vises på Nettstedet, herunder, men ikke begrenset til, tekster, kommentarer, artikler, illustrasjoner, bilder og varemerker er beskyttet for hele verden under opphavsrett og intellektuell eiendom. Hel eller delvis gjengivelse av elementene tilgjengelig på Nettstedet på et nåværende eller fremtidig medium er strengt forbudt.

Skriftlig kommunikasjon

Gjeldende lover krever at noen av opplysningene vi sender til deg må være skriftlig. Når du bruker Nettstedet vårt, aksepterer du at kommunikasjon med oss ​i hovedsak vil være elektronisk. Vi vil kontakte deg via e-post eller gi deg informasjon ved å poste meldinger på våre nettsider.

For kontraktsmessige forhold, godtar du denne elektroniske kommunikasjonen og du erkjenner kjennskap til at alle kontrakter, varsler, informasjon og annen kommunikasjon som vi gir deg elektronisk er i samsvar med alle juridiske krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig.

Hendelser utenfor vår kontroll

Vi vil ikke være ansvarlig for noen mangler, eller forsinkelse i oppfyllelsen av noen av våre forpliktelser i en kontrakt ved hendelser som er forårsaket av forhold utenfor vår kontroll («Force majeure-hendelser").

Force majeure omfatter enhver handling, hendelse, ikke-hendelse, forsømmelsesulykke eller naturkatastrofe utenfor vår kontroll.

Våre ytelser i enhver kontrakt anses å være suspendert for perioden for Force Majeure-hendelsen, og vi vil ha en tidsforlengelse for ytelser i denne perioden. Vi vil innenfor det rimelige anstrenge oss for å bringe Force Majeure-hendelsen til en avslutning eller å finne en løsning der våre forpliktelser under Kontrakten kan oppfylles til tross for Force Majeure-hendelsen.